Kontakt:
info@visitelva.ee
www.visitelva.ee

Valmimas on Lõuna-Eesti turismiarengukava aastani 2020

Valga Linnavalitsus – Valga uudised.

SA Lõuna-Eesti Turism eestvedamisel on valmimas Lõuna-Eesti uus turismiarengukava järgnevaks kümneks aastaks. Arengukavaga pannakse paika Lõuna-Eesti turismi arengusuunad ning töötatakse välja viis regiooniomast turismitoodet.

Arengukava koostamise tuumaks on jätkata regiooni arendamist ja turundamist tootepõhiselt. Selleks töötatakse välja viis regiooniomast turismitoodet: aktiivse puhkuse, loodusturismi, tervise- ja lõõgastusturismi, äriturismi ning ajaloo- ja kultuuriturismi toode. Tootepõhise lähenemise kasuks otsustati seetõttu, et järjest rohkem teevad turistid külastusotsuseid just huvipakkuvate toodete baasil. Lõuna-Eesti turismiarengukava koostamisega soovitakse parandada turismi majanduslikku ja mainekujunduslikke aspekte – suurendada turismiteenuste pakkumisest saadavaid tulusid, luua juurde töökohti, edendada üldist regionaalset arengut ning kujundada regiooni mainet reisisihtkohana. Tulude suurendamise ja töökohtade juurdeloomisel on oluline tuua regiooni rohkem välisturiste, pakkudes neile atraktiivseid ning samas tulusaid teenuseid. Mainekujundusel toetutakse regiooni tugevuste edasiarendamisele – pärandkultuur, kaunis looduskeskkond, ehedus – ning kvaliteedi tagamisele – heakord, keeleoskus, teenindusoskus jne.

Lõuna-Eesti turismiregioon koosneb kuuest maakonnast: Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Võru ja Viljandi maakonnast. Arengukava koostamise protsessis osales rohkem kui 70 inimest. Lõuna-Eesti turismiarengukava koostamiseks moodustati üks juhtgrupp ja viis tootepõhist töögruppi. Arengukava tellijaks ja protsessi koordineerijaks on SA Lõuna-Eesti Turism. Protsessi on kaasatud ka valdkonna spetsialistid ja eksperdid. Arengukava koostamist konsulteeris OÜ Advisio. Arengukavaga koos valmis ka OÜ Positium LBS uuring „Sise- ja välisturistid Lõuna-Eesti maakondades ajaperioodil 1. november 2007 kuni 31. oktoober 2008″.

Lõuna-Eesti Turismiarengukava täispika ja lühiversiooniga on võimalik tutvuda SA Lõuna-Eesti Turismi kodulehel http://southestonia.info/ http://southestonia.info/index.php?id=64

Kommentaare ja tähelepanekuid oodatakse kuni 20. novembrini kontaktaadressidelmarika@southestonia.info ja ragne.kasesalu@advisio.ee.

Marika Kool SA Lõuna- Eesti Turism juhataja 5011162