Kontakt:
info@visitelva.ee
www.visitelva.ee

Elva Täpsusküti kümnevõistlus

Elva Täpsusküti kümnevõistluse juhend


Aeg: 26.august 2017 kell 12.00 -16.00
Koht: Tartumaa Tervisespordikeskus
Eesmärk: Pakkuda inimestele meeleolukat ja kõigile jõukohast sportlikku tegevust
Tutvustada Tartumaa Tervisespordikeskust
Selgitada välja Elva Täpsuskütt 2017.
Võistlusalad:
1. Discgolfi visked korvi kolmelt erinevalt kauguselt 0 korvi juures, 3×3 viset. Tabamus annab 1, 2 või 3 punkti vastavalt viskekaugusele, maksimaalne tulemus 18 punkti.
2. Õhupüssist laskmine kukkuvatele märkidele 25 m tiirus 10 m distantsilt (naised 8 m, lapsed 6 m)
Kümme lasku, iga tabamus annab 2 punkti, max 20 p.
3. Maastikuvibu laskmine 3D märkidele vibu harjutusväljakul
Kolm noolt kolme märki, süda annab 2 punkti, keha 1 punkti, max 18 p.
4. Elektrooniline laskeseade Scatt väikeses 50 m tiirus
Õhupüstoliga 10 lasku, tulemus jagatakse 5-ga, max 20 p.
5. Korvpalli vabavisked lipuväljakul
10 viset, iga tabamus annab 2 p., max 20 p
6. Minigolfi rajal otselöögid
10 lööki, iga tabamus annab 2 p., max 20 p
7. Laserlaskmine väikeses 50 m tiirus – ilmuvad märgid, max 20 tabamust (lastele seisvad märgid, tulemus jagatakse 4,5-ga, maksimaalne tulemus 20 punkti)
8. Noolemäng pumbamaja seinal – 2 x 5 noolt, tulemus jagada 5-ga, max 20
9. Veepüss pumbamaja juures – kukkuvad õllepurgid 2 x 5 purki, tabamused korrutada 2-ga, max 20 p
10. Jalgpalli täpsuslöögid väravale valge maja juures. 5 lööki max 20 p.
Kokku on 10 alaga võimalik saada 196 punkti.
Korraldus: Infotelgist antakse võistlejale skoorkaart, kus on märgitud alade toimumise kohad ja lahtrid tulemuste märkimiseks. Punktid võib läbida suvalises järjekorras ajavahemikus kell 12.00 -16.00 Iga ala juures on instruktor, kes selgitab harjutuse sooritamise tingimusi, laseb teha ühe prooviseeria ning peale võistlusseeria lõppu märgib skoorkaardile tulemuse.
Arvestus: Arvestust peetakse täiskasvanute ja alla 12 aastaste laste vanuserühmades. Nooremad ja õrnemad võistlejad saavad märgile lähemale minna. Võistlejad reastatakse kümne alaga kogutud punktidesummade järgi.
Autasustamine: kümne alaga kõige rohkem punkte kogunud võistlejale mõlemas vanuserühmas antakse Elva Täpsusküti tiitel koos vastava tunnistuse ja vägeva auhinnaga. II ja III koha omanikud saavad diplomi ja veidi väiksema auhinna. Kõik kõik kümme ala läbinud võistlejad saavad tunnustusmärgi.
Osavõtumaks: 0 €