Kontakt:
info@visitelva.ee
www.visitelva.ee

Elva puhkepiirkonna turismistrateegia sai valmis

ELVA PUHKEPIIRKONNA PARTNERID ALLKIRJASTASID ÜHISE ARENDUSTEGEVUSE KOKKULEPPE PUHKEPIIRKONNA TURISMISTRATEEGIA ELLUVIIMISEKS

Esmaspäeval, 19. septembril allkirjastas 25 Elva puhkepiirkonna partnerit puhkepiirkonna turismi- ja puhkemajanduse ühise arendustegevuse kokkuleppe. Elva puhkepiirkonna turismistrateegia koostamine on olnud ligi aasta kestev protsess, mille valmimisse andis oma panuse 54 inimest erinevatest ettevõtetest ja organisatsioonidest. Strateegia koostamisse oli kaasatud nii era- kui ka avalik sektor. Strateegia koostamise protsessi konsulteeris Rivo Noorkõiv OÜ-st Geomedia. Lisaks puhkepiirkonna üldiste eesmärkide seadistamisele ja tulevikuplaanide seadmisele oli turismistrateegia koostamise üheks eesmärgiks puhkepiirkonnas tegutsevate turismiettevõtjate koondamine ühiste eesmärkide elluviimiseks ja ühise arendustegevuse kokkuleppe sõlmimine. Kokkuleppe allkirjastamisel ütles ettevõtmise üks eestvedajaid Priit Kollist Waide motellist: „Puhkepiirkonna turismistrateegia on valmis, kuid dokument ise ei vii selles plaanitud tegevusi ellu. Meie ise oleme need, kellest oleneb, kas sellest dokumendist saab tegelikkus“.   Kokkuleppega ühinenud 25 partnerit nii äri- kui kolmandast sektorist usuvad, et nende ühine jõupingutus ja ühiselt võetud vastutus on see, mis aitab koos tulevikku vaadata.   Elva Puhkepiirkonna  turismistrateegia valmimist rahastasid Leader Eesti programm ja Elva puhkepiirkonna partnerid.   Lisateave: Priit Kollist 5067535   Rivo Noorkõiv 5132414   Teate koostas Gea Järvela Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA 5088359   Elva puhkepiirkonna turismistrateegia    
EPPK strateega allakirjutamine19092011